Εικαστικά

Ο όμιλός μας, ενθαρρύνει δράσεις δημιουργικότητας σε μέλη με καλλιτεχνικές ανησυχίες και διάθεση για προσφορά. Έτσι αναπτύχθηκε το Έικαστικό εργαστήρι. Με αγάπη και μεράκι η ομάδα δημιουργεί προσφέροντας τα χειροποιήματα στον αρχικό εμπνευστή της